Сайт Ірини Терещенко,
методиста Славутицького міського методичного центру
Методичне асорті
Меню сайту

Категорії
Консультації [2]
Адаптовані програми [22]
З досвіду роботи вихователів-методистів [1]

Сайт журналу

Форма входу


Наш журнал

дошкільне містечко


Музика

Мої посібники

енергозбереження

календарні свята

абетка


Хмаринка тегів

Пошук

Ми на карті

Друзі сайту

ДНЗ № 1 "Калинка"

ДНЗ "ЦРД"

ДНЗ № 4 "Марите"

ДНЗ № 5 "Джерельце"

ДНЗ № 6 "Крунк"

ДНЗ № 8 "Теремок"


Блог Асоціації

Свята України
Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання

Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

Вітаю Вас, Гість · RSS 26.11.2022, 16:59

Головна » Статті » Доробки педагогів » Адаптовані програми

Програма роботи гуртка-студії «Театр мого дитинства» (художньо-естетичний напрямок) для дітей молодшого-старшого дошкільного віку

Укладач: вихователь дошкільного навчального закладу (ясел-садка) комбінованого типу «Центр розвитку дитини» Найда Валентина Петрівна (2011 р.)

Пояснювальна записка. Заявлена концепцією освіти ХХІ століття особистісно-орієнтована модель має активно впроваджуватись у життя в дошкільній освіті. Тому час повернутись обличчям до численної групи дітей із порушеннями мовлення, оскільки для них оволодіння мовленням і рідною мовою – єдиний і основний шлях здобуття освіти та особистісного розвитку. Відхилення від вікових нормативних показників у розвитку усного мовлення зумовлюють неспроможність дитини увійти в соціальні контакти з дорослими й ровесниками, опановувати навчальну діяльність, що гальмує процес засвоєння загальноосвітніх знань, розвиток навчальних умінь, навичок читання і письма в початковій школі, а також особистісний поступ дитини. Це загострює суперечності між сучасними вимогами до мовленнєвої готовності дітей до школи, визначеними Базовим компонентом дошкільної освіти й педагогічними умовами забезпечення цього процесу.

Мовленнєві дефекти порушують можливість вільного спілкування дитини з іншими людьми, усвідомлення власної мовленнєвої недостатності, страх мовлення, постійні переживання гальмують розвиток особистості дошкільника, збалансованість фондів «Хочу» і «Можу».

Театралізація логопедичного процесу приваблива тим, що вносить в дитячі будні атмосферу свята, піднесений настрій, дозволяє дітям проявити ініціативу, сприяє виробленню в них почуття взаємодопомоги, колективних умінь. Театралізовані заняття можуть мати форму вистави, театралізованих ігор і т.д. Тому ми звернулися до театральної діяльності як до засобу всебічного розвитку особистості дитини-логопата, виховання у неї активності, колективізму, впевненості у своїх силах.  Театралізована діяльність має значні можливості відносно формування здатності до творчого самовираження у дошкільників із порушеннями мовлення. 

Проте,  без спеціально організованого навчання гра, що забезпечить формування й закріплення мовленнєвих навичок, розвиток творчої уяви, розумових операцій, необхідних для реалізації процесу творчого самовираження дітей із мовленнєвими порушеннями самостійно не виникає. Саме тому необхідна систематична,  цілеспрямована організація ігрової, у нашому випадку, театралізованої,  діяльності дошкільників і порушеннями мовлення,  що враховуватиме індивідуально-психологічні особливості означеної категорії дітей.

З огляду на те, що театралізована діяльність, є могутнім засобом мовленнєвого розвитку дошкільників, на заняттях гуртка-студії «Театр мого дитинства»:

діти отримують зразки правильного, красивого, емоційно забарвленого зв’язного мовлення,  насиченого влучними образними виразами,  фразеологізмами; 

діти вживають різні типи зв’язних висловлювань для вирішення конкретних ігрових комунікативних ситуацій  (міркування,  пояснення,  відтворення казкових діалогів;.

вихованці вправляються в риториці, їхнє мовлення стає більш зрозумілим, виразним, граматично оформленим;

у процесі підготовки та показу вистави в дітей розвивається зв’язне мовлення, яке має емоційно забарвлений характер та передбачає широке вживання вербальних та невербальних засобів виразності  (адже під час відтворення художньо-мовленнєвих сюжетів діти засвоюють норму мовлення у її найвищому прояві);

у театралізованих іграх, іграх-драматизаціях діти виражають свої почуття,  переживання,  враження,  освоюють їх в діяльності у безпосередньому контакті один з одним. 

Театральне мистецтво близьке і зрозуміле дітям – адже в його основі лежить гра, найголовніша діяльність малюка. Для дитини театр це – свято: казкові атрибути, яскраві вогні, оплески, посмішки; це розвиток пізнавальних інтересів дітей, удосконалення їхніх психічних процесів (пам'яті, уяви, мислення), розширення світогляду та мовленнєвого спілкування; це усвідомлення власного «Я» та можливість самовираження особистості.

Окрім того, в процесі застосування інноваційних технологій на заняттях студії використовуємо різні види артотерапії, а саме:

імаготерапія (корекція за допомогою образів і театралізації);

ізотерапія (корекція через образотворче мистецтво);

музико терапія (корекція через сприйняття музики);

кінезіотерапія (корекція за допомогою рухів, логопедична ритміка).

Компетентність дитини дошкільного віку у мистецькій та театральній діяльності визначається рівнем розвитку естетичного сприймання дійсності, умінням добирати відповідні засоби реалізації задуму, виявляти творчу уяву, естетичну чутливість та акторські навички.

Парціальна програма роботи гуртка-студії «Театр мого дитинства» укладена з дотриманням засадничих принципів і вимог Державної базової програми. Дана програма поглиблено висвітлює художньо-естетичний напрям, доповнюючи зміст варіативної частини базової програми розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі».

Парціальна програма:

ознайомить дітей з найкращими зразками різних жанрів фольклору та літературних творів; 

допоможе зрозуміти доцільність їх використання в ігровій та театралізованій діяльності;

допоможе сформувати вміння аналізувати твори мистецтва, характеризувати засоби художньої виразності;

допоможе вихованцям розуміти художні образи, відтворювати їх у власній грі з використанням засобів мовлення, міміки, жестів, рухів, музики, танців, співу;

сприятиме вмінню дітей ідентифікувати почуття і вчинки героїв із своїми власними;

навчить дітей виявляти особистісну позицію в процесі перевтілення у сценічний образ, запам'ятовувати сюжетну послідовність, своєчасно включатися у дію, оволодівати  навичками зображення позитивних та негативних персонажів; використовувати музично-пластично-пісенний досвід у театралізації різних творів.

Робота гуртка-студії  «Театр мого дитинства» організовується на основі урахування інтересів та здібностей вихованців. Профільним спрямуванням гуртка-студії є театралізована діяльність.

Робота гуртка-студії  «Театр мого дитинства» тісно пов’язана з іншими видами діяльності. Справжній актор повинен мати, перш за все, відмінне фізичне та психічне здоров’я, тому в роботі гуртка часто використовуються різні фізичні вправи, фізхвилинки, пси­хогімнастика.

Окрім того, на заняттях гуртка-студії використовуються методи і прийоми музичного ви­ховання, український фольклор, твори дитячих письменників.

В основу запропонованої програми покладено відповідні розділи базової про­грами «Я у Світі», посібник Л. Макаренко «Все про театр і дитячу театралізовану дія­льність» та власні наробки –  сценарії свят, розваг, інсценізацій, ігор-драматизацій, рі­зних видів театру.

Ефективність занять студії забезпечується завдяки вдалому поєднанню складо­вих парціальної програми, а саме застосування основ:

акторської майстерності;

сценічного мовлення;

сценічного руху;

народознавчих елементів;

театрально-ігрової діяльності;

організації самостійної художньої діяльності.

Парціальна програма гуртка-студії «Театр мого дитинства» містить інформацію про мету і завдання її роботи, структуру і опис очікуваних результатів, тематичний і кале­ндарний плани роботи. До додаткових елементів програми увійшли добірки вправ на дихання, артикуляційних вправ, мовленнєво-рухливі вправи, пальчикова гімнастика та пальчикові ігри, дитячий глосарій, список літератури.

Мета програми:  сформувати у дошкільників базові якості особистості – самостій­ність, відповідальність, креативність, впевненість; навчити долати недоліки: сором'яз­ливим, невпевненим у собі дітям, використовуючи театра­лізацію, допомогти зняти нер­вове напруження, дітям з мовленнєвими пору­шеннями – подолати сумніви щодо себе, повірити у власні сили, невгамов­ним та неорганізованим – навчитися витримки.

Основні завдання:

Розвивати у дітей психічні процеси: творчу фантазію, уяву, увагу, мис­лення, пам’ять;

Розвивати мовлення, збагачувати мову образними висловами, працювати над розвит­ком та вдосконаленням інтонаційної виразності діалогічного мовлення;

Вчити володіти жестами, мімікою, рухами, оволодівати способами водіння ляльок в театрах різних видів (театру образних іграшок, рукавички, паль­чикового, тіньового, фланелеграфа, настільного тощо);

Розвивати художній хист, естетичні смаки та вподобання, вміння творчо ставитися до самостійного створення та добору необхідної атрибутики до конкретних образів, розміщення декорацій та реквізитів;

Розвивати дрібні м'язи рук, як засіб підготовки дітей до письма;

Вчити давати емоційно-моральні оцінки персонажам, їхнім діям, вчинкам, виявляти доброзичливе ставлення до несміливих дітей, чергуватись з ними в ролях глядачів та виконавців, розвивати у дітей емоційні переживання, бажання поділитися вражен­нями.

Удосконалювати вміння, пов'язані з розігруванням вистав: дітей-виконав­ців, режисе­рів, художників та ін.;

Виховувати в дітях посидючість, уважність, впевненість, самостійність, орга­нізова­ність, відповідальність, позитивну самооцінку;

Розвивати творчу активність, словотворчість, створювати власні вірші, ка­зки, пісні, сценарії.

Повний текст програми ви зможете замовити у автора.

Контактна інформація: e-mail: crd2003@yandex.ua

07101, м. Славутич, Київська область, Вільнюський  квартал, б. 1, дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) комбінованого типу «Центр розвитку дитини»

WEB-сайт: http://slavcrd.at.ua/

Категорія: Адаптовані програми | Додав: методист (23.02.2013) | Автор: Найда Валентина Петрівна
Переглядів: 1498 | Теги: програма | Рейтинг: 5.0/1
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]
Сайт методиста Терещенко Ірини © 2022
Конструктор сайтів - uCoz